lauantai 3. toukokuuta 2014

Hejsan!Hejsan!

Jag heter Sanna, är 25 år gammal och studerar för första året odontologi tillsammans med de övriga i vår härliga årskurs! 

Ursprungligen var det inte meningen att jag skulle bli tandläkare. Efter gymnasiet började jag studera biologi vid universitet och trivdes enormt bra med studierna. Målet var att bli forskare och därför började jag under studierna jobba på en forskningsgrupp inom utvecklingsbiologi. Halvt i misstag blev mitt forskningsobjekt tänder och mina handledare råkade vara tandläkare. Några år senare gjorde jag min pro gradu-avhandling där, om tänder såklart. Under åren jag jobbade i gruppen växte mitt intresse för tänder och på uppmuntran av min handledare bestämde jag mig för att söka in till odontologin. Måste erkänna att den ostabila arbetssituationen inom forskningen även inverkade på beslutet och möjligheterna att jobba mer utbrett i Finland och utomlands med en tandläkarexamen jämfört med biologin. När beslutet att söka in mognat gick jag på våren -12 och tittade hurudant provet var. Trots min breda biologikunskap kom jag inte in, för hade varken läst fysik eller kemi under tiden i gymnasiet.

Med resultaten i handen bestämde jag mig för att söka in en gång ordentligt, och annars fortsätta som forskare. Sagt och gjort. Under hösten läste jag några fysikkurser på aftis och under våren läste jag resten av inträdesprovsmaterialet och gick med gott humör till inträdesprovet igen nästa vår. Som tur hade jag lärt mig att läsa mycket artiklar under min studietid och klarade mig bra i det materialbaserade provet. Lyckan av att få det godkända resultatet under sommaren var enormt stor och jag väntade på de nya studierna och att få vara ”gulis/alfa” igen! Under det första studieåret har jag blivit allt säkrare på att jag gjorde rätt beslut om karriärbytet och väntar nu med iver på de kommande studieåren!  Under det första studieåret har jag skulpterat tänder, varit på roliga sitser (med goda kakor!) och framförallt, fått härliga nya vänner! 

Jag och fem andra av mina klasskamrater studerar på den svenskspråkiga linjen. Helsingfors Universitet är det enda universitet i Finland som har en egen intagningskvot för svenskspråkiga studeranden till den odontologiska linjen. Trots den svenskspråkiga linjen går de flesta föreläsningarna på finska och kursböckerna på engelska, men grupparbeten och tenter får som tur göras på svenska.
Som svenskspråkig i en annars nästan helt finskspråkig grupp har gått otroligt bra, bara man tål en del finlandssvenska skämt! Bland annat har det diskuterats hur finlandssvenskarna fångar kräftor under picknicken på vappen (what?), och "pappa betalar" och "jätte kiva" är ofta förekommande uttryck. Men roligt så, och de flesta är ivriga att lära sig svenska och försöker tala svenska så gott de kan!
:)

Som svenskspråkig odontologistuderande har man även möjligheten att delta i alla fester som ordnas, så tråkigt blir det verkligen inte! Man kan delta i finska medicinarnas (LKS), svenskspråkiga medicinarnas (Thorax) och såklart odontologernas (HLKS) evenemang. Överallt är såklart alla välkomna, så det är bara att välja bland det stora utbudet vad man vill delta i! :) Det finns dessutom en svenskspråkig odontologiförening, Odontologiska samfundet i Finland (OSF), som bland annat ordnat junior- och mentorkvällar för oss studeranden. 

Tack för mig! Nu kan ni alla gå och tvätta tänderna. 
Sanna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti